Forsiden

Siden er opdateret den 13-dec-18

Koncerter 50 år For medlemmer

Copyright ©  Kolding Kammerorkester 2015-2020

Carl Nielsen

Musik er liv - som dette uudslukkeligt Dirigenten Bestyrelsen Medlemmer Repertoire Prøveplaner Links Billeder Bliv medlem

Kolding Kammerorkester er medlem af DAOS

Kolding Kammerorkester holder til på Nicolai Scene, Skolegade 2, Kolding.

Jens Byskov Jensen er uddannet violinist hos Peter Hofmeister ved Nordjysk Mu-sikkonservatorium i Aalborg, og senere studerede han privat med Charles Sewart i Brighton og Sergei Azizjan i København.

Han har optrådt som solist i kirker, kon-certsale, kunstmuseer og ved frilufts-koncerter.

Han har medvirket flere forskellige kam-mermusikgrupper. Ligesom han i en peri-ode spillede i Chicago Symphony Orche-stra, USA.

Byskov Jensen har optrådt ved koncerter i Schweiz, Tyskland, England, USA og og ikke mindst herhjemme.

I det daglige virker Jens Byskov Jensen som underviser i violin ved Kolding Mu-sikskole.

 
Ud over det klassiske repertoire er Jens Byskov Jensen også kendt med blues, jazz, rock, folkemusik og enhver kom-bination af disse genrer.

Han har arbejdet i vid udstrækning med at udnytte violinen til perfektion og han går gerne nye veje for finde nye musikalske udfordringer.


Lidt om orkestrets dirigent